Members of the Organizing Committee

Organizing Committee

Marek Ignor
President of the Board at the Lower Silesian Development Fund


dr hab. Bogusław Półtorak, prof. WUE
Vice Dean for Education
Wrocław University of Economics

Marek Staniewicz, dyrektor marketingu Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o.
Waldemar Chudziak, rzecznik prasowy Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o.
Ewa Mierzejewska, Kierownik Biura Wydziału Nauk Ekonomicznych
prof. UE, dr hab. Dorota Rynio, Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych Wydziału Nauk Ekonomicznych UEW
prof. UE, dr hab. Wawrzyniec Michalczyk, Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych i Studiów Podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UEW
dr Aleksandra Szpulak, Prodziekan ds. Promocji i Współpracy z Otoczeniem Wydziału Nauk Ekonomicznych UEW
prof. UE, dr hab. Alicja Zakrzewska-Półtorak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. UE, dr hab. Joanna Radomska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr Marcin Brol, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr Magdalena Broszkiewicz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr Barbara Mróz-Gorgoń, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr Dorota Bednarska-Olejniczak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr Marcin Haberla, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu